Ostatné č. u1/c64/1992 Zb.Upozornenie odberateľom

Čiastka 64/1992
Platnosť od 26.06.1992

Pôvodný predpis

26.06.1992