Opatrenie č. p1/c59/1992 Zb.Opatření ministerstva životního prostředí České republiky, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1992

Čiastka 59/1992
Platnosť od 15.06.1992
Účinnosť od 30.06.1992

OBSAH