Uznesenie č. p1/c49/1992 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na vyhlásenie obce Spišské Vlachy za mesto

Čiastka 49/1992
Platnosť od 29.05.1992