Opatrenie č. p1/c46/1992 Zb.Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození Československé obce sokolské a ostatních znovu vzniklých dobrovolných tělovýchovných organizací od notářských, soudních a správních poplatků

Čiastka 46/1992
Platnosť od 21.05.1992
Účinnosť od 21.05.1992

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.05.1992 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

21.05.1992