Redakčné oznámenie č. r1/c40/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 40/1992
Platnosť od 13.05.1992