Ostatné č. u1/c38/1992 Zb.Upozornenie odberateľom

Čiastka 38/1992
Platnosť od 30.04.1992

UPOZORNENIE ODBERATEĽOM

Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu aktivitu legislatívnych orgánov nemožno z technických dôvodov vždy zabezpečiť, aby jednotlivé čiastky Zbierky zákonov boli rozosielané postupne podľa čísla čiastok.

Prosíme odberateľov, aby v týchto prípadoch zaslanie čiastok zbytočne neurgovali.

Redakcia