Ostatné č. u1/c38/1992 Zb.Upozornenie odberateľom

Čiastka 38/1992
Platnosť od 30.04.1992