Oznámenie č. p3/c37/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie o nákupe niektorých výrobkov samostatne hospodáriacimi roľníkmi za ceny bez dane z obratu.

Čiastka 37/1992
Platnosť od 16.04.1992
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1992.