Redakčné oznámenie č. r1/c31/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Čiastka 31/1992
Platnosť od 01.04.1992