UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 3. marca 1992

o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje voľby do Slovenskej národnej rady a určuje dni ich konania na piatok 5. a sobotu 6. júna 1992.

F. Mikloško v. r.