Redakčné oznámenie č. r1/c133/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby v Občianskom súdnom poriadku

Čiastka 133/1992
Platnosť od 31.12.1992