Oznámenie č. p2/c133/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú zmeny a doplnky Pokynov pre ročnú účtovnú uzávierku v hospodárskych organizáciách od roka 1991

Čiastka 133/1992
Platnosť od 31.12.1992

Pôvodný predpis

31.12.1992