Oznámenie č. p3/c128/1992 Zb.Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahrančných bánk Štátnej banke českoňslovenskej v roku 1993 a opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov inými osobami než bankami štátnej banke česko-slovenskej v roku 1993

Čiastka 128/1992
Platnosť od 18.12.1992
Redakčná poznámka

Tieto opatrenia nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Štátna banka česko-slovenská

vydala podľa § 46 ods. 2 zákona č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej a § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách:

– opatrenie č. 38/1992 zo 4. decembra 1992, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Štátnej banke česko-slovenskej v roku 1993,

– opatrenie č. 39/1992 zo 4. decembra 1992, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov inými osobami než bankami Štátnej banke česko-slovenskej v roku 1993.

Tieto opatrenia nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Opatrenia boli uverejnené v čiastke 23/1992 Vestníka Štátnej banky česko-slovenskej. Možno do nich nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Štátnej banky česko-slovenskej.