Oznámenie č. p3/c128/1992 Zb.Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahrančných bánk Štátnej banke českoňslovenskej v roku 1993 a opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov inými osobami než bankami štátnej banke česko-slovenskej v roku 1993

Čiastka 128/1992
Platnosť od 18.12.1992
Redakčná poznámka

Tieto opatrenia nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Pôvodný predpis

18.12.1992