Opatrenie č. p1/c122/1992 Zb.Opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o úpravě výše stravného při pracovních cestách

Čiastka 122/1992
Platnosť od 28.12.1992
Účinnosť od 12.01.1993