Nález č. p1/c116/1992 Zb.Nález Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 116/1992
Platnosť od 15.12.1992
Účinnosť od 15.12.1992