Nález č. p1/c116/1992 Zb.Nález Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 116/1992
Platnosť od 15.12.1992
Účinnosť od 15.12.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.12.1992 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

15.12.1992