Opatrenie č. p1/c114/1992 Zb.Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1993

Čiastka 114/1992
Platnosť od 14.12.1992
Účinnosť od 29.12.1992

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.12.1992 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

14.12.1992