Opatrenie č. p1/c108/1992 Zb.Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů pozemků vlastníkům skupinových rodinných domků od notářských poplatků z darování

Čiastka 108/1992
Platnosť od 03.12.1992 do31.12.1992
Účinnosť od 03.12.1992

OBSAH