Oznámenie č. p1/c100/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Čiastka 100/1992
Platnosť od 12.11.1992

Pôvodný predpis

12.11.1992