Vyhláška č. 87/1992 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školních družinách a školních klubech

Čiastka 22/1992
Platnosť od 24.03.1992
Účinnosť od 24.03.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.03.1992 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

24.03.1992