Zákon č. 72/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch

Čiastka 19/1992
Platnosť od 17.03.1992 do31.12.2004
Účinnosť od 01.05.1992 do31.12.2004
Zrušený 582/2004 Z. z.