Zákon č. 625/1992 Zb.Zákon o zániku štátnej organizácie Česko-slovenské štátne dráhy

Čiastka 129/1992
Platnosť od 28.12.1992
Účinnosť od 28.12.1992