Vyhláška č. 6/1992 Zb.Vyhláška Slovenského geologického úradu o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk

Čiastka 1/1992
Platnosť od 16.01.1992
Účinnosť od 16.01.1992 do28.02.2015
Zrušený 33/2015 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.01.1992 - 28.02.2015

Pôvodný predpis

16.01.1992