Zákon č. 595/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach

Čiastka 121/1992
Platnosť od 23.12.1992
Účinnosť od 01.01.1993