Vyhláška č. 582/1992 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla

Čiastka 116/1992
Platnosť od 15.12.1992
Účinnosť od 01.01.1993

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1993 Aktuálne znenie