Oznámenie č. 579/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Belgického kráľovstva o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 115/1992
Platnosť od 16.12.1992
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 dňom 22. augusta 1989.

Pôvodný predpis

16.12.1992