Oznámenie č. 578/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom

Čiastka 115/1992
Platnosť od 16.12.1992
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 21 ods. 1 dňom 10. decembra 1992.