Zákon č. 561/1992 Zb.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na financovanie Vodného diela Gabčíkovo

Čiastka 113/1992
Platnosť od 11.12.1992
Účinnosť od 11.12.1992

OBSAH