Oznámenie č. 56/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania o zrušení výzovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Thajského kráľovstva

Čiastka 12/1992
Platnosť od 11.02.1992
Redakčná poznámka

Dojednanie nadobúda platnosť 3. marca 1992.