Zákon č. 548/1992 Zb.Zákon České národní rady o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky

Čiastka 110/1992
Platnosť od 08.12.1992
Účinnosť od 31.12.1992
Redakčná poznámka

s výjimkou článku III, který nabývá účinnosti dnem zániku Kanceláře prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.