Zákon č. 546/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky

Čiastka 110/1992
Platnosť od 08.12.1992
Účinnosť od 08.12.1992

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.12.1992 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

08.12.1992