Vyhláška č. 534/1992 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky o výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Čiastka 108/1992
Platnosť od 03.12.1992
Účinnosť od 01.01.1993