Vyhláška č. 534/1992 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky o výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Čiastka 108/1992
Platnosť od 03.12.1992
Účinnosť od 01.01.1993

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1993 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

03.12.1992