Vyhláška č. 533/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášky č. 24/1992 Zb.

Čiastka 108/1992
Platnosť od 03.12.1992 do31.03.1997
Účinnosť od 03.12.1992 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
03.12.1992 - 31.03.1997

Pôvodný predpis

03.12.1992