Nariadenie vlády č. 519/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

Čiastka 104/1992
Platnosť od 13.11.1992 do31.03.1998
Účinnosť od 01.01.1998 do31.03.1998
Zrušený 73/1998 Z. z.