Zákon č. 518/1992 Zb.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c105/1992 Zb.)

Čiastka 104/1992
Platnosť od 13.11.1992 do30.09.2004
Účinnosť od 13.11.1992 do30.09.2004
Zrušený 333/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Redakčným oznámením z čiastky 105/1992 sa zmenila účinnosť zákona 518/1992 z 28.11.1992 na deň vyhlásenia, t. j. 13.11.1992.

OBSAH