Zákon č. 515/1992 Zb.Zákon České národní rady o emisi státních dluhopisů České republiky na krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991

Čiastka 104/1992
Platnosť od 13.11.1992
Účinnosť od 13.11.1992

OBSAH