Vyhláška č. 507/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o organizácii a výkone ochrany súdnych objektov a poriadku v nich

Čiastka 101/1992
Platnosť od 30.10.1992 do31.01.2001
Účinnosť od 30.10.1992 do31.01.2001
Zrušený 4/2001 Z. z.