Oznámenie č. 500/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej republiky k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde, k Dohode o Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj, k Dohode o Medzinárodnej finančnej korporácii, k Dohode o Medzinárodnom združení pre rozvoj a k Dohode o Mnohostrannej agentúra pre investičné záruky

(v znení č. 170/2011 Z. z., 312/2012 Z. z.)

Čiastka 99/1992
Platnosť od 06.11.1992
Účinnosť od 27.06.2012
Redakčná poznámka

Dohody nadobudli platnosť pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku 20. septembrom 1990.

OBSAH

KAPITOLA 3 - OPERÁCIE (Čl. 11 - Čl. 24)
KAPITOLA 9 - RIEŠENIE SPOROV (Čl. 56 - Čl. 58)
KAPITOLA 10 - DOPLNKY (Čl. 59 - Čl. 60)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.06.2012 312/2012 Z. z. Aktuálne znenie
14.11.2010 - 26.06.2012 170/2011 Z. z.
20.09.1990 - 13.11.2010

Pôvodný predpis

20.09.1990