Zákon č. 491/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o druhej emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1991

Čiastka 97/1992
Platnosť od 27.10.1992
Účinnosť od 27.10.1992

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.10.1992 Aktuálne znenie