Zákon č. 483/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase

Čiastka 96/1992
Platnosť od 26.10.1992 do31.12.2003
Účinnosť od 26.10.1992 do31.12.2003
Zrušený 619/2003 Z. z.