Vyhláška č. 477/1992 Zb.Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se stanoví postup při použití prostředků na zvláštním účtu ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky

Čiastka 95/1992
Platnosť od 22.10.1992
Účinnosť od 22.10.1992