Vyhláška č. 476/1992 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny

Čiastka 95/1992
Platnosť od 22.10.1992
Účinnosť od 22.10.1992