Zákon č. 473/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 282/1992 Sb.

Čiastka 95/1992
Platnosť od 22.10.1992
Účinnosť od 22.10.1992

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.10.1992 Aktuálne znenie