Úplné znenie č. 47/1992 Zb.Občiansky zákonník (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien, doplnení a úprav)

Čiastka 10/1992
Platnosť od 07.02.1992