Vyhláška č. 468/1992 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 100. výročiu česko-slovenského tenisu

Čiastka 94/1992
Platnosť od 15.10.1992 do29.09.2000
Účinnosť od 30.12.1992 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.