Vyhláška č. 446/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v správe sociálneho zabezpečenia

Čiastka 88/1992
Platnosť od 18.09.1992 do31.12.2003
Najbližšie účinné znenie 18.09.1992
Zrušený 461/2003 Z. z.