Vyhláška č. 446/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v správe sociálneho zabezpečenia

Čiastka 88/1992
Platnosť od 18.09.1992 do31.12.2003
Účinnosť od 18.09.1992 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.09.1992 - 31.12.2003

Pôvodný predpis

18.09.1992