Vyhláška č. 445/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost

Čiastka 88/1992
Platnosť od 18.09.1992
Účinnosť od 18.09.1992

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.09.1992 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

18.09.1992